Tự động bình luận FB Replyer

 1. Bước 1: Tạo mẫu bình luận
 2. Bước 2: Bật tự động bình luận
 3. Tạm dừng / xóa chiến dịch bình luận

Tự động bình luận ≠ Tự động trả lời bình luận. Khi bài viết được bật tự động bình luận thì trang của bạn sẽ bình luận dựa theo mẫu bình luận được tạo trước.

Tự động bình luận có thể hoạt động theo các cách sau:

 • Tự động bình luận một lần / Tự động bình luận định kỳ.
 • Bình luận ngẫu nhiên / Bình luận theo thứ tự.

Bước 1: Tạo mẫu bình luận

Trên thanh menu, nhấp vào Tự động bình luận và chọn Mẫu tự động bình luận.

Sau đó nhấp + Tạo mẫu mới.


Bạn có thể tạo nhiều mẫu bình luận để sử dụng tùy mục đích.

 1. Nhập tên cho mẫu bình luận.
 2. Nhập nội dung bình luận.
 3. Nhấp + Thêm nữa để thêm nhiều nội dung bình luận cho mẫu. Khi sử dụng, bình luận sẽ ngẫu nhiên hoặc theo thứ tự tùy vào cài đặt của bạn.

Bước 2: Bật tự động bình luận

Trên thanh menu, nhấp vào Tự động bình luận và chọn Bật tự động bình luận.


Ưu tiên nhấp vào Bật tự động bình luận bài viết trên trang để bật tự động bình luận.

 1. Chỉ sử dụng khi bạn có ID của bài viết, nếu bạn bình luận cho các bài viết gần đây thì không cần qua quan tâm nó.
 2. Nhấp vào để bật tự động bình luận trên các bài viết gần nhất.
 3. Xem báo cáo chiến dịch bình luận của trang này. (Báo cáo trên menu là tổng các trang)

Nhấp vào Bật tự động bình luận cho bài viết bạn muốn, bạn có thể dựa vào: mô tả, ảnh, thời gian để nhận dạng bài viết.

Trong ảnh thì “Test CTA 11” là nội dung của bài viết, được đăng vào 06/01/2019 lúc 15 giờ 38 phút.


 1. Nhập tên chiến dịch bình luận.
 2. Chọn mẫu nội dung bình luận đã tạo ở bước 1.
 3. Một lần: hệ thống sẽ bình luận 1 lần duy nhất với nội dung bình luận đầu tiên trong mẫu.
  Định kỳ: thì chúng ta cần cài đặt thêm thời gian và loại tự động bình luận.
 4. Thời gian định kỳ: khoảng thời gian giữa các lần bình luận.
  Múi giờ: chọn +7:00 nhé.
 5. Chọn thời gian bắt đầu và kết thúc chiến dịch.
 6. Giả sử bạn bật định kỳ từ 2 ngày trở lên, bạn chỉ muốn trang tự động bình luận từ 7 giờ sáng đến 21 giờ tối, các thời gian khác sẽ loại trừ. Hãy chỉnh sửa thời gian ở mục này là 07:00 và 21:00 nhé.
 7. Ngâu nhiên: nội dung được chọn ngẫu nhiên trong mẫu ở mỗi lần bình luận.
  Theo thứ tự: nội dung được chọn từ trên xuống theo mẫu.

Nhớ nhấp Lưu.

Tạm dừng / xóa chiến dịch bình luận

Bạn có thể tạm dừng / xóa chiến dịch bình luận trong Báo cáo tự động bình luận.