Trả lời trang FB Replyer

 1. Trả lời bình luận cho tất cả bài viết trên trang
 2. Chỉnh sửa / tạm dừng / tắt / bật lại trả lời trang
 3. Tự động thích và chia sẻ bài viết mới

Tính năng này giúp bạn trả lời bình luận và chủ động nhắn tin khách hàng cho tất cả bài viết chưa được bật Trả lời bài viết. Ngoài ra còn một tính năng bổ sung là tự động thích và chia sẻ bằng các trang khác mà bạn quản lý mỗi khi đăng một bài viết mới.

Nếu bạn phân vân giữa Trả lời bài viết và Trả lời trang thì hay đọc So sánh trả lời bài viết và trả lời trang.

Trả lời bình luận cho tất cả bài viết trên trang

Bạn cần đăng nhập Facebook riêng cho tính năng này. Nhấp vào Trả lời trangĐăg nhập Facebook để thêm các trang của bạn. Xem hướng dẫn

Trên menu bên trái, nhấp vào Trả lời trang và chọn Cài đặt trả lời trang.


Tìm đến trang của bạn và nhấp vào Cài đặt trả lời.


 1. Nếu trang của bạn thường xuất hiện các bình luận không thiện chí, spam. Bạn có thể lọc lại họ thường bình luận chữa các từ khóa gì và điền vào đây. Replyer sẽ giúp bạn ẩn hoặc xóa các bình luận đó.
 2. Thường là Không vì trả lời 1 lần là được rồi, bạn có nhắn tin riêng nên khách sẽ hỏi qua tin nhắn. Replyer không trả lời bình luận nhỏ bên trong.
 3. Thường là vì bạn cần trả lời bình luận. Chọn không khi bạn chỉ muốn Like bình luận chứ không trả lời.
 4. Bật Có nếu bạn muốn thích bình luận của khách hàng.
 5. Nếu bạn nhận thấy có đổi thủ nhảy vào cướp khách hàng của bạn hoặc bạn đang bị kẻ xấu spam khách hàng của bạn thì bật Có.
 6. Cơ bản là Trả lời chung cho tất cả: bạn sẽ trả lời mọi người một câu giống nhau. Lựa chọn trả lời theo từ khóa sẽ có một phần trả lời dành cho từ khóa bạn đặt và một phần bao gồm Trả lời chung cho tất cả nếu như khách bình luận không trúng từ khóa bạn đặt.
 7. Dặt tên cho mẫu trả lời.

Trả lời chung cho tất cả

 1. Nhập nội dung mà bạn trả lời trong bình luận. Có thể chèn Tên khách hàng và Tag người dùng để câu trả lời thêm chất lượng. (Khi có Tag người dùng thì khách hàng sẽ được thông báo 2 lần, một cho trả lời bình luận, một cho nhắc tên)
 2. Nếu bạn trả lời bằng ảnh hãy dán đường dẫn hình ảnh vào hoặc tải lên. (Lưu ý: nếu tải lên thì kích thước ≤ 1MB để hệ thống trả lời nhanh cho trang cả bạn. Khuyến khích dùng URL hình ảnh)
 3. Nhập nội dung mà bạn muốn trang tự động nhắn tin cho khách hàng sau khi trả lời bình luận của họ.

Chỉ trả lời bình luận chứa từ khóa

Trả lời theo từ khóa sẽ bao gồm một phần trả lời cho các bình luận chứa từ khóa và một phần để tả các bình luận không chứa từ khóa giống như Trả lời chung cho tất cả.

 1. Nhập từ khóa mà bạn muốn trả lời. Ví dụ: giá, gia, bao nhiêu, bao nhieu, …
 2. Nhập nội dung mà bạn muốn trang tự động nhắn tin cho khách hàng sau khi trả lời bình luận của họ.
 3. Nhập nội dung mà bạn trả lời trong bình luận. Có thể chèn Tên khách hàng và Tag người dùng để câu trả lời thêm chất lượng. (Khi có Tag người dùng thì khách hàng sẽ được thông báo 2 lần, một cho trả lời bình luận, một cho nhắc tên)
 4. Nếu bạn trả lời bằng ảnh hãy dán đường dẫn hình ảnh vào hoặc tải lên. (Lưu ý: nếu tải lên thì kích thước ≤ 1MB để hệ thống trả lời nhanh cho trang cả bạn. Khuyến khích dùng URL hình ảnh)

Chỉnh sửa / tạm dừng / tắt / bật lại trả lời trang

Trong menu Trả lời trang, chọn Cài đặt trả lời trang. Tìm đến trang của bạn.

 • Để sửa nội dung trả lời nhấp vào Chỉnh sửa.
 • Để tạm dừng tự động trả lời nhấp vào Tạm dừng. Khi muốn tiếp tục nhấp vào Chạy trả lời trang.
 • Để tắt luôn trang đó hoặc xóa dữ liệu đã cài đặt nhấp vào Tắt trả lời. Khi muốn bật lại thì vào Trả lời trang › Đăng nhập Facebook, tìm đến trang đã tắt và nhấp Bật trả lời trang.

Tự động thích và chia sẻ bài viết mới

Trong menu Trả lời trang, nhấp vào Cài đặt tự đông thích / chia sẻ.


Tìm đến trang của bạn và nhấp Bật thích / chia sẻ.


 1. Chọn Bật để kích hoạt tự động chia sẻ.
 2. Nhấp chọn các trang sẽ tự động chia sẻ.
 3. Chọn thời gian chờ giữa mỗi lần chia sẻ. Bỏ qua thì sẽ ngẫu nhiên nhưng ngẫu nhiên nhanh lắm.
 4. Chọn Bật để kích hoạt tự động thích.
 5. Nhấp chọn trang sẽ tự động thích.