Trả lời bình luận FB Replyer

Trả lời bình luận trên các bài viết có 2 kiểu, Trả lời bài viếtTrả lời trang. Xem sự so sánh dưới đây để biết bạn nên chọn kiểu nào nhé.

So sánhTrả lời bài viếtTrả lời trang
Bật tự động trả lờiBật cho mỗi bài viết để tối ưu nội dung khác nhau theo chủ đề của bài viết.Bật một lần cho tất cả bài viết.
Cần tạo mẫu nội dung trả lờiCó, phải tạo mẫu trước khi bật.Không.
Khi bật cả 2 cùng lúcĐược ưu tiênChỉ trả lời cho những bài viết chưa được bật Trả lời bài viết.
Chức năng phụ khácNhắc lại (tag tên) khách hàng hoặc trả lời lại hàng loạt những bình luận cũ.Tự động thích và chia sẻ mỗi khi đăng bài viết mới với tư cách là các trang khác mà bạn quản lý.

Hướng dẫn trả lời bài viết

Hướng dẫn trả lời trang

Như vậy bạn có thể sử dụng 1 trong 2 hoặc kết hợp cả 2. Nếu bạn vẫn còn phân vân thì đọc tiếp phần tư vấn bên dưới.

Trang của bạn chỉ có một sản phẩm/dịch vụ

Sử dụng Trả lời trang là phù hợp, bạn sẽ đỡ mất nhiều thời gian để cài đặt cho từng bài. Thỉnh thoảng khi bạn có bài viết nào đặc biệt như sự kiện/khuyến mại, hãy sử dụng Trả lời bài viết riêng cho bài đó phần trả lời khớp với chủ đề của bài viết.

Trang của bạn có nhiều sản phẩm/dịch vụ

Sử dụng Trả lời bài viết là phù hợp, bạn hãy tạo các mẫu nội dung trả lời cho từng sản phẩm/dịch vụ. Sau đó mỗi khi đăng bài viết mới thì hãy bật trả lời và chọn mẫu nội dung trả lời của sản phẩm/dịch vụ đó. Với các bài viết đặc biết như sự kiện/khuyến mại cũng vậy. Tuy nhiên bạn có thể dùng Trả lời trang cho những bài viết đã quá cũ mà thỉnh thoảng vẫn còn người bình luận.