Trả lời bài viết FB Replyer

 1. Trả lời bình luận
 2. Nhắc lại hàng loạt

Tính năng này giúp bạn trả lời bình luận và chủ động nhắn tin khách hàng cho từng bài viết, có thể soạn sẳn các mẫu trả lời để sử dụng nhanh hơn cho lần sau. Ngoài ra còn một tính năng bổ sung là nhắc lại bình luận hàng loạt.

Nếu bạn phân vân giữa Trả lời bài viết và Trả lời trang thì hay đọc So sánh trả lời bài viết và trả lời trang.

Trả lời bình luận

Bạn có thể bật tự động trả lời ngay mà không cần tạo mẫu, nhưng mình khuyến khích nên tạo trước để sử dụng nhanh hơn cho nhiều bài viết.

Tạo mẫu tự động trả lời

Trên menu bên trái, nhấp vào Trả lời bài viết và chọn Quản lý mẫu tự động trả lời.

Sau đó nhấp + Tạo mẫu mới.


 1. Nếu trang của bạn thường xuất hiện các bình luận không thiện chí, spam. Bạn có thể lọc lại họ thường bình luận chữa các từ khóa gì và điền vào đây. Replyer sẽ giúp bạn ẩn hoặc xóa các bình luận đó.
 2. Thường là Không vì trả lời 1 lần là được rồi, bạn có nhắn tin riêng nên khách sẽ hỏi qua tin nhắn. Replyer không trả lời bình luận nhỏ bên trong.
 3. Thường là vì bạn cần trả lời bình luận. Chọn không khi bạn chỉ muốn Like bình luận chứ không trả lời.
 4. Bật Có nếu bạn muốn thích bình luận của khách hàng.
 5. Nếu bạn nhận thấy có đổi thủ nhảy vào cướp khách hàng của bạn hoặc bạn đang bị kẻ xấu spam khách hàng của bạn thì bật Có.
 6. Cơ bản là Trả lời chung cho tất cả: bạn sẽ trả lời mọi người một câu giống nhau. Lựa chọn trả lời theo từ khóa sẽ có một phần trả lời dành cho từ khóa bạn đặt và một phần bao gồm Trả lời chung cho tất cả nếu như khách bình luận không trúng từ khóa bạn đặt.
 7. Dặt tên cho mẫu trả lời.

Trả lời chung cho tất cả

 1. Nhập nội dung mà bạn trả lời trong bình luận. Có thể chèn Tên khách hàng và Tag người dùng để câu trả lời thêm chất lượng. (Khi có Tag người dùng thì khách hàng sẽ được thông báo 2 lần, một cho trả lời bình luận, một cho nhắc tên)
 2. Nếu bạn trả lời bằng ảnh hãy dán đường dẫn hình ảnh vào hoặc tải lên. (Lưu ý: nếu tải lên thì kích thước ≤ 1MB để hệ thống trả lời nhanh cho trang cả bạn. Khuyến khích dùng URL hình ảnh)
 3. Nhập nội dung mà bạn muốn trang tự động nhắn tin cho khách hàng sau khi trả lời bình luận của họ.

Chỉ trả lời bình luận chứa từ khóa

Trả lời theo từ khóa sẽ bao gồm một phần trả lời cho các bình luận chứa từ khóa và một phần để tả các bình luận không chứa từ khóa giống như Trả lời chung cho tất cả.

 1. Nhập từ khóa mà bạn muốn trả lời. Ví dụ: giá, gia, bao nhiêu, bao nhieu, …
 2. Nhập nội dung mà bạn muốn trang tự động nhắn tin cho khách hàng sau khi trả lời bình luận của họ.
 3. Nhập nội dung mà bạn trả lời trong bình luận. Có thể chèn Tên khách hàng và Tag người dùng để câu trả lời thêm chất lượng. (Khi có Tag người dùng thì khách hàng sẽ được thông báo 2 lần, một cho trả lời bình luận, một cho nhắc tên)
 4. Nếu bạn trả lời bằng ảnh hãy dán đường dẫn hình ảnh vào hoặc tải lên. (Lưu ý: nếu tải lên thì kích thước ≤ 1MB để hệ thống trả lời nhanh cho trang cả bạn. Khuyến khích dùng URL hình ảnh)

Bật tự động trả lời bài viết

Trong menu Trả lời bài viết chọn Bật tự động trả lời bình luận.


Tìm đến trang của bạn và nhấp vào Lấy bài viết và bật tự động trả lời.


Để tìm bài viết nhanh nhất bạn có thể dựa vào ảnh thu nhỏ, dòng nội dung, thời gian đã đăng.

Tìm được rồi nhấp Bật tự động trả lời bình luận.


Nếu bạn đã tạo mẫu trước đó thì chọn Có, sau đó chọn mẫu tự động trả lời.

Nếu bạn không có mẫu nào thì chọn Không, sau đó điền các thông tin giống như phần Tạo mẫu tự động trả lời.

Nhắc lại hàng loạt

Tính năng này sử dụng khi bài viết đã có khách hàng bình luận. Và vì lý do gì đó bạn muốn nhắc lại với tất cả khách hàng bằng một bình luận như thông báo chung và có thể tag tên khách hàng.

Có 2 kiểu nhắc lại:

 • Bình luận tag chung: bạn chỉ bình luận một lần duy nhất trong chiến dịch và mặc định trong bình luận đó có tag tên tất cả khách hàng đã bình luận phía trên.
 • Trả lời bình luận hàng loạt: bạn trả lời cho từng khách hàng một nội dung giống nhau, có thể chèn tag tên và gọi họ/tên khách hàng trong nội dung.

Trước tiên bạn cần vào Trả lời bài viết › Nhắc lại hàng loạt › Bật bài viết.


Tìm đến trang của bạn và nhấp Bật từ danh sách bài đăng.


Bạn dựa vào thời gian đã đăng và nội dung để tìm bài viết, sau đó nhấp vào Bật và tìm nạp người bình luận.

Hệ thống sẽ thêm bài viết đó vào danh sách được tạo chiến dịch.


Sau khi bật bài viết, bạn nhấp vào Trả lời bài viết › Nhắc lại hàng loạt › Tạo chiến dịch.

Lúc này bạn có 2 lựa chọn như đã giới thiệu ở trên là Bình luận tag chungTrả lời bình luận hàng loạt.

*Lưu ý: nếu bài viết chưa có ai bình luận thì bạn sẽ không làm gì được. Bạn có thể nhấp Quét lại để cập nhật trạng thái.

Bình luận tag chung

Nhấp vào nút Tạo ở cột Bình luận tag chung.


 1. Đặt tên chiến dịch.
 2. Điền nội dung bình luận.
 3. Nhấp chọn phạm vi người bình luận.
 4. Nếu bạn muốn loại trừ ai thì nhập tên người đó vào. (gõ vài chữ hệ thống sẽ đề xuất chính xác)
 5. Bạn muốn thực hiện ngay hay hẹn lịch sắp tới.

Đây là ví dụ kết quả của Bình luận tag chung.

Trả lời bình luận hàng loạt

Nhấp vào nút Tạo ở cột Trả lời bình luận hàng loạt.


 1. Đặt tên chiến dịch.
 2. Điền nội dung bình luận. Do trả lời cho từng người nên bạn được chèn thông tin cá nhân hóa như tag tên, họ/tên khách hàng trong nội dung. (chổ chèn họ tên sẽ ngược với chatbot, ví dụ Hoắc Kiến Hoa thì chèn họ sẽ là Hoa)
 3. Bạn nên chọn Không để tránh spam khách hàng.
 4. Nếu chọn thì nên ≥ 5 giây, hoặc để 0 thì sẽ ngẫu nhiên. Chọn ngắn quá có thể bị lỗi hoặc Facebook nghi vấn spam.
 5. Bạn muốn thực hiện ngay hay hẹn lịch sắp tới.

Đây là ví dụ kết quả của Trả lời bình luận hàng loạt.