Nhắn tin hàng loạt FB Replyer

Nhắn tin hàng loạt sẽ gửi tin nhắn bình thường, có thể kèm theo liên kết bình thường hoặc liên kết Youtube. Khác với nhắn tin Broadcast một số điểm như sau:

 • Không cần có xét duyệt từ Facebook (Broadcast yêu cầu phải duyệt mới gửi được).
 • Không thêm được các nút để thao tác trong tin nhắn, chỉ gửi tin nhắn bình thường (Broadcast có thể chèn các nút để thao tác, hình ảnh…).

Có 3 kiểu gửi tin nhắn hàng loạt trên FB Replyer.

 1. Chiến dịch nhiều trang: là kiểu cơ bản nhất, gửi hết cho người dùng của trang bạn chọn.
 2. Chiến dịch nhiều nhóm: là kiểu nâng cao hơn, sử dụng khi bạn đã nhóm một số khách hàng vào các nhóm riêng biệt để gửi chứ không gửi hết toàn bộ khách hàng của trang.
 3. Chiến dịch tùy chỉnh: bạn sẽ không gửi theo trang hay nhóm khách hàng, mà sẽ chọn luôn những khách hàng nào được nhận để tạo chiến dịch gửi tin nhắn.

Chiến dịch nhiều trang

Trên thanh menu trái, nhấp vào Nhắn tin hàng loạt và chọn Chiến dịch nhiều trang


 1. Điền tên chiến dịch tin nhắn.
 2. Soạn nội dung tin nhắn của bạn.
 3. Chèn liên kết website hoặc liên kết Youtube nếu có.
 4. Chọn một hoặc nhiều trang để gửi tin nhắn.
 5. Nếu bạn không muốn một số người nhận tin nhắn này, hãy nhập tên của họ. (Chỉ cần nhập vài chữ, hệ thống tự đề xuất chính xác)
 6. Là khoản thời gian nghỉ giữa các lần gửi tin nhắn. Ví dụ nếu nhập 10 giây, thì sau khi gửi khách hàng A xong, trang sẽ nghỉ 10 giây rồi gửi tiếp khách hàng B. Nên nhập ≥ 3 giây hoăc để 0 cho ngẫu nhiên. Nhập số nhỏ quá sẽ dễ bị lỗi hoặc Facebook nghi ngờ bạn spam.
 7. Cho phép khách hàng rời khỏi danh sách khách hàng tiềm năng để không nhận tin nhắn của bạn nữa. Nếu bạn e ngại khách hàng thấy phiền khi nhận tin nhắn của bạn thì bật lên.
 8. Gửi ngay hoặc hẹn gửi trong thời gian sắp tới.

Chiến dịch nhiều nhóm

Để sử dụng chiến dịch nhiều nhóm bạn cần tạo danh sách nhóm và thêm khách hàng vào các nhóm đó.

Hướng dẫn tạo nhóm khách hàng


Trong menu Nhắn tin hàng loạt, chọn Chiến dịch nhiều nhóm.

Tiếp theo phần thông tin chiến dịch tin nhắn tương tự như Chiến dịch nhiều trang. Chổ số 4 thay vì chọn các trang thì bạn sẽ chọn các nhóm.

Chiến dịch tùy chỉnh

Trong menu Nhắn tin hàng loạt, chọn Chiến dịch tùy chỉnh.


 1. Bây giờ hãy chọn những khách hàng mà bạn muốn gửi tin nhắn. Có thể dùng công cụ tìm kiếm để lọc nhanh đối tượng khách hàng bạn nhắm tới.
 2. Sau khi chọn khách hàng xong hãy nhấp tạo chiến dịch.

Tiếp theo phần thông tin chiến dịch tin nhắn tương tự như Chiến dịch nhiều trang. Chổ số 4 thay vì chọn các trang thì bạn đã chọn khách hàng rồi.