Đăng ký & đăng nhập FB Replyer

Đăng ký & đăng nhập

Bạn có thể nhấp Đăng ký và Đăng nhập ở phía trên menu hoặc bằng nút dưới đây.

Đăng ký Đăng nhập

Tên: chỉ là tên của bạn thôi, không dùng để đăng nhập.

Email: nên sử dụng email của nick Facebook để mỗi khi đăng nhập bạn không cần điền mật khẩu nữa, chỉ cần nhấp nút đăng nhập bằng Facebook là vào ngay.

Captcha: hãy tính kết quả của phép tính và điền vào.


Trong vòng 5 phút bạn sẽ nhận được một email có mã kích hoạt tài khoản. Hãy kiểm tra kể cả các tab (chính, xã hội, quảng cáo, nội dung cập nhật, diễn đàn) nếu bạn dùng Gmail. Kiểm tra cả trong Spam nữa nhé.


Mở trang kích hoạt và nhập mã kích hoạt tài khoản.


Kích hoạt thành công bạn có thể đăng nhập.

Đăng nhập Facebook

Để sử dụng được hết tất cả chức năng, bạn cần đăng nhập Facebook ở 3 vị trí trên menu.

  • Đăng nhập 1: nhìn thấy ngay trên menu, dưới Nhật ký sử dụng.
  • Đăng nhập 2: bên trong Nhắn tin Chatbot.
  • Đăng nhập 3: bên trong Trả lời trang.

Khi Facebook hỏi xác nhận đăng nhập Replyer thì bạn nhấp Tiếp tục … và OK.