Đăng bài viết FB Replyer

 1. Bài văn bản/ảnh/liên kết/video
 2. Bài CTA (kêu gọi hành động)
 3. Bài quay vòng/trình chiếu
 4. Mẫu tự động trả lời
 5. Tự động gửi bài

Trong Đăng bài viết có 5 phần và các chức năng của mỗi phần như sau.

 • Bài Văn bản/Ảnh/Liên kết/Video: là kiểu đăng bài bình thường mà chúng ta thường đăng nhất.
 • Bài CTA: Call to action là kiểu bài đăng kèm theo liên kết đến trang web của bạn và có một nút kêu gọi hành động ở bên dưới bài viết . Có các nút Gọi ngay, Tải ngay, Tìm hiểu thêm, Gửi tin nhắn, …
 • Bài Quay vòng/Trình chiếu: Quay vòng là dạng bài có nhiều thẻ ảnh, nhấp vào ảnh sẽ mở ra liên kết vào trang web. Trình chiếu là bạn đăng một video được làm từ những hình ảnh mà bạn tải lên.
 • Tự động gửi bài: nếu bạn thường đăng bài viết trên trang web, sử dụng chức năng này để Replyer tự lấy bài trên trang web của bạn để đăng lên trang.

Bài văn bản/ảnh/liên kết/video

Nhấp vào Đăng bài viết trên menu và chọn Bài Văn bản/Ảnh/Liên kết/Video.

Nhấp vào + Bài viết mới để tạo bài viết.

Bài văn bản/liên kết

Những phần đánh số màu đỏ là bắt buộc để đăng bài. Phần mẫu tự động trả lời có thể có hoặc không tùy bạn.

 1. Điền tên chiến dịch
 2. Nhập nội dung bài đăng của bạn.
 3. Dán liên kết trang web, hoặc liên kết của fanpage đều được. (Nếu chỉ đăng văn bản thì không có phần này)
 4. Chọn một hoặc nhiều trang để đăng.
 5. Đăng liền thì để hiện tại, hẹn lịch đăng thì chọn sắp tới và chỉnh thời gian.

Bài hình ảnh

Những phần đánh số màu đỏ là bắt buộc để đăng bài. Phần mẫu tự động trả lời có thể có hoặc không tùy bạn.

 1. Điền tên chiến dịch
 2. Nhập nội dung bài đăng của bạn.
 3. Nếu bạn có ảnh sẳn trên mạng thì dán đường dẫn ảnh vào URL hình ảnh, nhiều ảnh thì tách nhau bằng dấu phẩy. Nếu chỉ có ảnh trên máy tính thì nhấp tải lên, bạn có thể chọn nhiều ảnh khi tải lên.
 4. Chọn một hoặc nhiều trang để đăng.
 5. Đăng liền thì để hiện tại, hẹn lịch đăng thì chọn sắp tới và chỉnh thời gian.

Bài video

Những phần đánh số màu đỏ là bắt buộc để đăng bài. Phần mẫu tự động trả lời có thể có hoặc không tùy bạn.

 1. Điền tên chiến dịch
 2. Nhập nội dung bài đăng của bạn.
 3. Nếu bạn có video sẳn trên mạng hay Youtube thì dán đường dẫn ảnh vào URL video. Nếu chỉ có video trên máy tính thì nhấp tải lên.
 4. Chọn ảnh đại diện cho video của bạn. Nếu bạn có ảnh sẳn trên mạng thì dán đường dẫn ảnh vào URL hình ảnh, nếu chỉ có ảnh trên máy tính thì nhấp tải lên.
 5. Chọn một hoặc nhiều trang để đăng.
 6. Đăng liền thì để hiện tại, hẹn lịch đăng thì chọn sắp tới và chỉnh thời gian.

Bài CTA (kêu gọi hành động)

Nhấp vào Đăng bài viết trên menu và chọn Bài CTA.

Nhấp vào + Bài viết mới để tạo bài viết.


Những phần đánh số màu đỏ là bắt buộc để đăng bài. Phần mẫu tự động trả lời có thể có hoặc không tùy bạn.

 1. Điền tên chiến dịch
 2. Nhập nội dung bài đăng của bạn.
 3. Dán đường dẫn trang web của bạn.
 4. Chọn loại nút mà bạn muốn người dùng hành động.
 5. Chọn một hoặc nhiều trang để đăng.
 6. Đăng liền thì để hiện tại, hẹn lịch đăng thì chọn sắp tới và chỉnh thời gian.

Chức năng của các nút CTA khi người dùng nhấp vào như sau.

 • Message Page (Gửi tin nhắn): lặp tức nhắn tin cho fanpage với nội dung là liên kết bài viết của bạn. (Có thể chạy quảng cáo)
 • Book Travel (Đặt ngay): mở trang web của bạn. (Có thể chạy quảng cáo)
 • Buy Now (Mua ngay): mở trang web của bạn. (Có thể chạy quảng cáo)
 • Call Now (Gọi ngay): mở trang web của bạn. (Không được chạy quảng cáo)
 • Download Now (Tải xuống): mở trang web của bạn. (Có thể chạy quảng cáo)
 • Get Directions (Xem đường đi): mở trang web của bạn. (Không được chạy quảng cáo)
 • Get Quote (Nhận báo giá): mở trang web của bạn. (Có thể chạy quảng cáo)
 • Install App (Cài đặt ứng dụng): mở trang web của bạn. (Có thể chạy quảng cáo)
 • Install Mobile App (Cài đặt ngay): mở trang web của bạn. (Có thể chạy quảng cáo)
 • Learn More (Tìm hiểu thêm): mở trang web của bạn. (Có thể chạy quảng cáo)
 • Like Page (Thích trang): mở trang web của bạn. (Có thể chạy quảng cáo)
 • Listen Music (Nghe ngay): mở trang web của bạn. (Có thể chạy quảng cáo)
 • Open Link (Mở liên kết): mở trang web của bạn. (Có thể chạy quảng cáo)
 • Play Game (Chơi trò chơi): mở trang web của bạn. (Có thể chạy quảng cáo)
 • Shop Now (Mua ngay): mở trang web của bạn. (Có thể chạy quảng cáo)
 • Sign Up (Đăng ký): mở trang web của bạn. (Có thể chạy quảng cáo)
 • Subcribe (Đăng ký): mở trang web của bạn. (Có thể chạy quảng cáo)
 • Use App (Sử dụng ứng dụng): mở trang web của bạn. (Có thể chạy quảng cáo)
 • Use Mobile App (Sử dụng ứng dụng): mở trang web của bạn. (Có thể chạy quảng cáo)
 • Watch More (Xem thêm): mở trang web của bạn. (Có thể chạy quảng cáo)
 • Watch Video (Xem video): mở trang web của bạn. (Có thể chạy quảng cáo)

Bài quay vòng/trình chiếu

Nhấp vào Đăng bài viết trên menu và chọn Bài Văn bản/Ảnh/Liên kết/Video.

Nhấp vào + Bài viết mới để tạo bài viết.

Bài quay vòng

Những phần đánh số màu đỏ là bắt buộc để đăng bài. Phần mẫu tự động trả lời có thể có hoặc không tùy bạn. Bạn cần tạo ít nhất 2 nội dung trượt.

 1. Điền tên chiến dịch
 2. Nhập nội dung bài đăng của bạn.
 3. Liên kết đến trang chủ web hoặc trang danh mục.
 4. Nhập tiêu đề sản phẩm.
 5. Liên kết đang trang sản phẩm.
 6. Mô tả cho sản phẩm, một câu thôi, dài sắt bị cắt đuôi …
 7. Chọn ảnh đại diện cho sản phẩm của bạn. Nếu bạn có ảnh sẳn trên mạng thì dán đường dẫn ảnh vào URL hình ảnh, nếu chỉ có ảnh trên máy tính thì nhấp tải lên.
 8. Thêm một nội dung sản phẩm nữa, ít nhất 2 nội dung mới đăng được.
 9. Chọn một hoặc nhiều trang để đăng.
 10. Đăng liền thì để hiện tại, hẹn lịch đăng thì chọn sắp tới và chỉnh thời gian.

Mẹo nếu bạn chỉ có 1 sản phẩm: tất cả liên kết bạn để giống nhau (3, 5). Còn lại bạn mô tả từng ưu điểm của sản phẩm (4, 6, 7).


Ví dụ cài đặt một bài quay vòng.


Bài đăng quay vòng xem trên Facebook.

Cuộn đến cuối vòng là thẻ nhấp vào dẫn tới trang chủ web hoặc trang danh mục.

Bài trình chiếu

Những phần đánh số màu đỏ là bắt buộc để đăng bài. Phần mẫu tự động trả lời có thể có hoặc không tùy bạn. Bạn cần ít nhất 3 ảnh.

 1. Điền tên chiến dịch
 2. Nhập nội dung bài đăng của bạn
 3. Chọn thời gian ảnh chiếu trên video, nên để từ 2 giây trở lên.
 4. Chọn thời gian hiệu ứng chuyển ảnh.
 5. Chọn ảnh cho slide. Nếu bạn có ảnh sẳn trên mạng thì dán đường dẫn ảnh vào URL hình ảnh, nếu chỉ có ảnh trên máy tính thì nhấp tải lên.
 6. Thêm ảnh để tạo video, ít nhất 3 ảnh mới đăng được.
 7. Chọn một hoặc nhiều trang để đăng.
 8. Đăng liền thì để hiện tại, hẹn lịch đăng thì chọn sắp tới và chỉnh thời gian.

Mẫu tự động trả lời

Phần này là một lối tắc giúp bạn bật tự động trả lời bình luận ở tính năng Trả lời bài viết. Bạn phải có mẫu trả lời trước thì tạo bài đăng mới có tùy chọn phần này.

Xem hướng dẫn tạo mẫu tự động trả lời

Tự động gửi bài

Chứ năng này tùy thuộc vào trang web của bạn có hỗ trợ hay không. Nhấp vào Đăng bài viết trên menu và chọn Tự động gửi bài.

Nhấp + Nguồn cấp dữ liệu tự động mới để tạo nguồn cấp dữ liệu.


 1. Nhập tên nguồn cấp dữ liệu.
 2. Để biết URL nguồn cấp dữ liệu bạn hãy có thể sử dụng một tiện ích của Chrome là Get RSS Feed URL để dò URL nguồn cấp của trang web. (Hoặc nếu bạn dùng WordPress thì URL nguồn cấp có dạng tenmien.com/feed/ hoặc tenmien.com/danh-muc-cua-ban/feed/)

Tải Get RSS Feed URL

Để sử dụng tiện ích này bạn chỉ cần vào trang web của bạn sau đó nhấp vào icon tiện ích ở gốc phải trên là sẽ biết được trang web của bạn có URL nguồn cấp nào.

Sau khi thêm nguồn cấp dữ liệu xong bạn sẽ thấy danh sách nguồn cấp dữ liệu, nhấp vào nút cài đặt để chọn trang nào sẽ đăng nguồn cấp này.

Cài đặt chiến dịch

 1. Chọn một hoặc nhiều trang bạn muốn đăng.
 2. Chọn khung thời gian cho phép đăng.

Thiết lập chiến dịch quảng bá nhanh (Broadcast)

Chức năng này hoạt động như Broadcast trong Nhắn tin Chatbot, vì thế bạn cần đảm bảo trang của bạn đã được Facebook duyệt gửi Broadcast.

Bổ sung link hướng dẫn sau.

 1. Chọn trang đã được duyệt gửi Broadcast.
 2. Chọn khung thời gian cho phép gửi.
 3. Chọn loại thông báo.
  REGULAR
  : phát ra âm thanh và hiển thị thông báo điện thoại.
  SLIENT_PUSH: hiển thị thông báo điện thoại mà không có âm thanh.
  NO_PUSH: không đẩy sẽ không hiển thị bất kỳ thông báo.
 4. Khách hàng có thể hủy nhận những tin như thế này nếu họ không thích.