Hướng dẫn thử nghiệm FB Replyer

Xin chào,

FB Replyer là tool mới có các chức năng:

  • Tự động trả lời bình luận và inbox cho khách hàng
  • Chatbot
  • Gửi tin nhắn hàng loạt
  • Đăng bài đa định dạng
  • Trả lời bình luận cho các bài viết đã quá cũ
  • Gửi broadcast – một kiểu tin nhắn rất đẹp và có các nút để tương tác trên tin nhắn
  • Nhắn tin kịch bản từng ngày để chăm sóc khách hàng
  • Chèn nút chat vào website để tự gắn nhãn người nhắn tin (phục vụ cho broadcast)

Để bắt đầu thử nghiệm Free Full chức năng trong một tháng hoặc có thể dài hơn. Hiếu hướng dẫn bạn sơ nơi thực hiện chức năng. Bạn sẽ tự khám phá nhé.

Đăng ký & đăng nhập

Đăng ký có xác nhận email nhé

Đăng ký

Đăng nhập

Sau khi đăng nhập vào thì hãy kết nối với Facebook ở các trang này là có thể dùng Full chức năng

Cho các chức năng cơ bản

Cho Chatbot

Cho trả lời toàn bộ trang

Tự trả lời bình luận & inbox khách hàng

Để trả lời từng bài viết cụ thể → Trả lời bài viết

Để trả lời toàn bộ tang → Trả lời trang

Chatbot

Vào Nhắn tin chatbot. Để trả lời theo từ khóa bạn vào Cài đặt bot

Ngoài ra thì có vài chức năng khác, thử xem

Nhắn tin hàng loạt

Vào nhắn tin hàng loạt, cái này chỉ gửi tin nhắn văn bản thôi

Gửi broadcast & nhắn tin kịch bản

Cái này bạn cần đăng ký và cho Facebook duyệt trang thì mới sử dụng được. Mất khoảng 5 ngày duyệt. Xem hướng dẫn tại: https://developers.facebook.com/docs/messenger-platform/policy/policy-overview/#applying_subscriptions

Để nội dung gửi cho Facebook thì nên bằng tiếng Anh nhé. Sau khi duyệt thì vào Nhắn tin Chatbot, ở phần dưới sẽ thấy 2 chức năng này

Đăng bài đa dạng

Nhấp vào Đăng bài viết, giống FB Publisher nhưng chỉ đăng fanpage thôi, có nhiều định dạng dành cho fanpage hơn.

Chèn nút chat vào website

Vào Tiện ích website → Chat trực tuyến để tạo rồi lấy code chèn vào website

Good luck!