Hướng dẫn thử nghiệm FB Replyer

Xin chào,

FB Replyer là tool mới có các chức năng:

  • Tự động trả lời bình luận và inbox cho khách hàng
  • Chatbot
  • Gửi tin nhắn hàng loạt
  • Đăng bài đa định dạng
  • Trả lời bình luận cho các bài viết đã quá cũ
  • Gửi broadcast – một kiểu tin nhắn rất đẹp và có các nút để tương tác trên tin nhắn
  • Nhắn tin kịch bản từng ngày để chăm sóc khách hàng
  • Chèn nút chat vào website để tự gắn nhãn người nhắn tin (phục vụ cho broadcast)

Hiện đang mở cửa beta tự do, các trang hướng dẫn cho từng chức năng sẽ được cập nhật dần trong trang này.

Đăng ký và Đăng nhập

Đăng bài viết

Tự động bình luận

Khách hàng tiềm năng

Nhắn tin hàng loạt

Nhắn tin Chatbot

Tự động trả lời bình luận

Good luck!