FB Publisher sẽ không quét được nhóm nữa

Dear anh/chị,

Một mất mát đối với FB Publisher, Facebook đang áp dụng những chính sách mà họ đã công bố trước đó. Trong đó, họ sẽ xóa bỏ những tính năng liên quan đến Group đối với API.

Những công bố từ 04/04/2018
https://developers.facebook.com/blog/post/2018/04/04/facebook-api-platform-product-changes/

Các nhà phát triễn dựa trên API cũng đồng cảnh ngộ, họ cũng lên tiếng với Facebook
https://developers.facebook.com/support/bugs/1382372161898332/

Như vậy, hiện tại FB Publisher không thể nhận được dữ liệu về Group nữa. Những Facebook cũ đã thêm vào trước đó thì còn dữ liệu về nhóm, nhưng không cập nhật được thêm những nhóm đã vào. Những Facebook sau này thêm vào thì không còn thấy các nhóm đã vào nữa. Anh/chị nên cân nhắc khi thanh toán.

Tóm lại FB Publisher chỉ còn có thể đăng trên trang cá nhân và fanpage. Em rất tiếc về việc này, nó ngoài ý muốn của chúng ta. Và hy vọng giữa anh/chị và em vẫn còn sự tin tưởng, hợp tác với nhau trong tương lai khi có thể.

Em đang phát triển Chatbot (Trả lời bình luận & tin nhắn siêu tốc) cho fanpage, đã được Facebook duyệt là một ứng dụng hỗ trợ hợp lệ. Nếu anh chị có quản lý fanpage thì dùng thử xem nhé, em đang mở test full chức năng. Xem hướng dẫn tại đây, cần hỗ trợ cứ inbox cho Digimark Center anh/chị nhé.

Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng, đồng hành cùng em trong thời gian qua!